Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Flash
Préc Suiv

Edito Taratra

Ady hafa amin’ny tantana sy ny tantara     

Ady hafa amin’ny tantana sy ny tantara     

Mbola misy ady hafa tsy maintsy atrehina amin’izao, araka ny nambaran’ny filohan’ny Repoblika. Tsy inona fa ny amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, ny kere… Mby an-tsaina avy hatrany amin’izany ny any atsimo. Nefa aorian’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19, saika manerana an’i Madagasikara na maneran-tany aza no miatrika izay. Mafy ny dona sy ny fiantraikan’ny valanaretina […]

Fandinihana tena, tany, teny… izao         

Fandinihana tena, tany, teny… izao         

 Amin’izao ankatoky ny fankalazana ny fiverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena izao, na efa naman’ny ao anatin’izany: tsy mampitovy hevitra sy fijery ny sasany etsy sy eroa ny amin’ny tokony hananganan-tsaina na tsia. Nahoana? Lasa adihevitra politika ho azy amin’izao ny raharaha: tsy hita izay anehoana ny likilikim-po, sanatria? Na amoahana ny tsy fahazakana ny zava-mitranga sy izay iainana […]

Fahaleovantena… fahalahelovan-tena     

Fahaleovantena… fahalahelovan-tena     

Hatramin’izao, maro ny mihevitra fa tsy mbola mahaleo tena i Madagasikara. Saika miara-dalana amin’izany ny amin’ny fiandrianam-pirenena. Mbola tsy mahafa-bela tanteraka ny fiankinan-doha sy ny fitavandrana amin’ny any ivelany isaka ny mihetsika saika amin’izay atao na kasaina? Saika ahitana endrika fiankinan-doha hatrany ny sehatry ny toekarena indrindra, na ny sosialy; eny, na ny politika aza, […]

Aleo tsy miverin-dalana…

Aleo tsy miverin-dalana…

Vita ve ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19? Tsy lavina, efa mihamiverina tanteraka amin’ny fiainana andavanandro ny mponina amin’ny ankapobeny. Arahaba soa, arahaba tsara… Ho lasa amin’izay ratsy rehetra? Mba tsy hisy ny hoe andiany fahatelo, fahefatra… Sanatria. Na izany aza, mbola mitohy ary tsy maintsy atao hatrany ny fitandremam-pahasalamana izay efa fanao amin’ny […]

Izay manan-tsaina, manangan-tsaina…

Izay manan-tsaina, manangan-tsaina…

Amin’izao ankatoky ny 26 jona izao, lasa adihevitra etsy sy eroa ho azy ary ifampijerijerena havia sy havanana ny amin’ny fananganan-tsaina enti-manamarika sy mankalaza ny ny fiverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena. Mbola mila fampahatsiahivana, fanentanana, fanazavana. Misy ny manadino na tsy mahalala? Na manao fanahy iniana… Ao ny tsy misy na tsy manana saina ka tsy manangan-tsaina? Misy […]

Tsy fitovian-kevitra… ifamenoana fa tsy ifamonoana

Tsy fitovian-kevitra… ifamenoana fa tsy ifamonoana

Izay tsy mahay sobika, mahay fatram-bary. Ny tapa-tanana, miandry omby; ny bory tongotra, mitoto vary. Efa fa­hendren-drazana hatramin’izay ny fifamenoana? Ny hevitra, tsy azo raha tsy amin’olombelona. Ny hevitry ny maro, mahataka-davitra; ny hevitry ny irery, manodidina ny fatana. Ankehitriny, efa hafa be izay misy sy iainana. Samy maka ho azy, samy manao izay ihinanany. […]

Volana tsy mandalo fa mitoetra…

Volana tsy mandalo fa mitoetra…

                Ao anatin’ny iray volana ho an’ny teny malagasy izao. Toy ny isan-taona. Mby aiza? Tsy hita loatra izay tena fihatsaran’ny fandalana sy ny fikajiana ary ny fiarovana ny tenindrazana na tenin-dreny. Ndeha hanaratsy tena amin’izany ve? Iaraha-mizaka izay mitranga sy iainana isan’andro. Ahoana, ohatra, ny fanajana ny teny amin’ny fandefasana hafatra amin’ny finday, ny tranonkalam-pifandraisana…? […]

Olona… olana ifotony          

Olona… olana ifotony          

 Tsy misy ny hoe distrika hadino amin’ny fampandrosoana? Arahaba soa, arahaba tsara. Amin’izao, mandeha ny fanorenana fotodrafitrasa fototra. Tena misy na hisy ny fisitrahan’ny vahoaka ifotony hopitaly manara-penitra, sekoly manara-penitra, kianja manara-penitra… Misy ny efa vita, ao ny an-dalam-panaovana; ny hafa, kasaina hatao. Ao anatin’izany rehetra izany, misy ny olana fototra mbola mahazo sy mampikaikaika […]

Tan-dalàna… fomba fisaina sy fiaina             

Tan-dalàna… fomba fisaina sy fiaina             

      Anisan’ny fanambin’izao fitondrana izao ny hoe fanjakana tan-dalàna. Mby aiza? Lazaina amin’izany ny hoe tsy misy olona ambonin’ny lalàna. Tanàna tsy ilaozan’adala? Misy ny mialokaloka amin’ny tsy fahalalana lalàna; eny, na fantatra izao fa tsy misy olona heverina ho tsy mahalala lalàna amin’ny fanajana sy ny fampiharana izany. Ekena, misy tokoa ny tsy mahalala na […]

Velan’aretina amin’ny valanaretina            

Velan’aretina amin’ny valanaretina            

Aorian’ny orana ny fiakaran’ny rano? Miroso miandalana amin’ny fiverenana amin’ny  fiainana andavanandro ny vahoaka amin’izao; eny, mbola tsy mifarana tanteraka aza ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Efa misokatra ny lalam-pirenena, miverina an-tsekoly ny mpianatra rehetra, tsy tapatapaka ny fandehan’ny tsena… Amin’izany rehetra izany, miseholany etsy sy eroa ny velan’aretina amin’ny valanaretina:  fahaverezana asa, […]

Zom-pirenena… tsy zohy fierena        

Zom-pirenena… tsy zohy fierena        

  Mahavalalanina, mahafanina… Hatramin’izao, lasa adihevitra be ny amin’ny tolo-dalàna fanitsiana ny lalàna fanomezana ny zom-pirenena malagasy; eny, hahemotra amin’ny fivoriana ara-potoana manaraka aza. Amin’izay indrindra aza no hanararaotana hanoloran-kevitra, hifanakalozan-kevitra, hiadian-kevitra… Ny hevitra tsy azo tsy amin’olombelona. Ady fiady araka izay azo atao io. Misy ny tsy fifankahazoan-dresaka? Izay no fototra sy fositra mahatonga […]

Mila malina na marina aza…           

Mila malina na marina aza…           

                               Tsy kely lalana ny ratsy? Mila malina hatrany amin’izao fiverenana miandalana amin’ny fiainana andavanandro izao. Nahoana? Tsy mbola vita tanteraka ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Tsy mandreraka ny mamerin-dresaka, tsy mahasosotra, tsy mankaleo. Tsy hita maso ny fahavalo, […]

Sao maika tsy faingana…      

Sao maika tsy faingana…      

Amin’izao ankatoky ny ao aorian’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao: inona ny tena hoe maika? Maika avokoa ny zavatra rehetra: sosialy, toekarena… Saingy, misy izay heverina ho maika no ho ny maika. Tsy midika izany fa tsy nisy inona natao, sanatria, nandritra izay ady natao izay. Tsy sakana tanteraka amin’ny asa fampandrosoana ny […]

Mihodinkodina amin’ny fanodinkodinam-bola                     

Mihodinkodina amin’ny fanodinkodinam-bola                     

Hanao ahoana ny fitsarana eny amin’ny Fitsarana avo (HCJ) ireo tomponandraiki-panjakana teo aloha manana antontan-taratasy fanenjehana azy? Hatramin’izao, eo an-tanan’ny Antenimierampirenena ny raharaha. Miankina amin’ny depiote tsirairay avy izany? Na nahavita ny asany aza ny vaomiera misahana izany, eo ny tsy mbola fahafenoan’ny fanadihadiana: misy, ohatra, ny olona mbola tokony hohenoina. Na izany aza, mahabe […]

Manohana fampandrosoana eo aloha na aoriana

Manohana fampandrosoana eo aloha na aoriana

Mitohy ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19; eny, na efa milamindamin-dratsy azo ihoriranana aza, ohatra, ny raharaha. Azo antoka ny fandresena? Matoa miady hatramin’ny farany, mivonona handresy. Saingy tsy fiatrehana valanaretina fotsiny ny fiainana hoe ady: ady amin’ny vidim-piainana, ady amin’ny fahantrana, ady amin’ny tsy fandriampahalemana, ady amin’ny kolikoly, ady amin’ny tsy fanarahan-dalàna… Tsy […]

Fanoherana… famorehana an-toerana    

Fanoherana… famorehana an-toerana    

Hatramin’izao, tsy hita be ihany izay tena anjara toeran’ny hoe mpanohitra eto amin’ny firenena. Eny, na fantatra sy mazava amin’ny maro izao aza, ohatra, fa arofanina amin’ny fitondrana tsy hibirioka na hanampatra fahefana ny mpanohitra. Eo koa, natao ny hitsikera izay tsy mety ataon’ny mpitondra hanitsiana sy hanarenana izany, hanolo-kevitra ho amin’ny fanatsaram-pitantanana… Izay ve […]

Tsy fandriampahalemana… ady maro lafy         

Tsy fandriampahalemana… ady maro lafy         

      Mba ny dahalo amin’izay no hatahotra olona, fa tsy ny olona no hatahotra dahalo? Efa misy tokoa ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fampandriana fahalemana, indrindra ho an’ny vahoaka eny ifotony. Na izany aza, hatramin’izao aloha, mbola anisan’ny olana voalohany sy lehibe ny tsy fandriampahalemana. Ankoatra ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 tsy maintsy atrehina io. Vitan’ny […]

Miandriandry manana aretina

Miandriandry manana aretina

Tsia, tsy mandrimandry manana aretina, araka ny fiteny mahazatra akory, amin’izao. Tsy mbola samy mijoro sy mihetsika ary mandeha, araka izay tandrify azy, amin’ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 ve ny tsirairay? Tsy inona fa ny fanajana ny fepetra sakana amin’ny fihanak’izany; eny, na ny fanaovana arotava ihany aza, ohatra. Mbola ao am-perinady tanteraka izao. Eny, […]

Ny fahasalamam-bahoaka aloha…

Ny fahasalamam-bahoaka aloha…

Aiza ho aiza ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao andiany faharoa izao? Mafimafy, sarotsarotra… Hita soritra fa mihamihena ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Coronavirus. Toy izany koa ny marary tsaboina, ny ao anatin’ny fahasarotana, ny mamoy ny ainy… Tsy vitan’izay, mandeha ny fanaovam-baksiny. Hanao ahoana? Raha ny fanambaran’ny eo anivon’ny minisiteran’ny […]

Ho Pentekosta… hafa          

Ho Pentekosta… hafa          

  Pentekosta indray… Toy ny isan-taona? Hafa ny amin’ity. Mbola anatin’ny fihibohana tanteraka ireo distrika voafaritra hanao izany. Na ny manerana an’i Madagasikara aza, ao anatin’ny fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa ny fankalazana ny Pentekosta. Fahatsiarovana ny firotsahan’ny Fanahy Masina tamin’ireo mpianatr’i Kristy ny Pentekosta, araka ny finoana kristianina. Ao […]

Atrehina dieny izay ny ampitso        

Atrehina dieny izay ny ampitso        

Kely sisa? Ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Faritra efatra sisa mbola mikatona, misy aza amin’ny ampahany. Efa mihamisokatra ny seha-pihariana amin’izany. Tsy sakana amin’ny fampandrosoana ny sakana ara-pahasalamana. Tsy lavina, mafy sy sarotra ary tsy ho vetivety ny fanarenana sy ny fanonerana ny fahavoazana sy ny voka-dratsin’io areti-mandoza io. Maneran-tany izany ary saika […]

Fandresena valanaretina… hampitovy   

Fandresena valanaretina… hampitovy   

      Mbola ao anatin’ny ady tanteraka izao. Mandra-pahoviana? Arakaraka ny fahazotoana sy ny fitozoan’ny tsirairay… mitambatra. Na izany aza, tsy mitovy ny ady atrehina; eny, na iray ihany aza ny fiarovan-tena izay fanafihana tsara sy azo antoka indrindra iadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19: fanaovana arotava, fanajana ny elanelana iray metatra, fanasan-tanana matetika… Na izany aza, […]

Tsy mihenahena amin’ny aretina mihena    

Tsy mihenahena amin’ny aretina mihena    

      Tsy lavina, efa mihamihena ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Coronavirus amin’izao. Na izany aza, mitohy hatrany ny ady amin’ny fihanak’io valanaretina Covid-19 io. Mbola misy ny marary tsaboina, ny ao anatin’ny fahasarotana, ny mamoy ny ainy… Amin’ny firosoana miandalana amin’ny fahombiazan’ny ady amin’izao andiany faharoa izao izay, tena ilaina  ny malina hatramin’ny farany. […]

1 2 3 65