Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Flash
Préc Suiv

Edito Taratra

Mila miova aloha ny tena… hiovan’ny hafa

Mila miova aloha ny tena… hiovan’ny hafa

Mitohy ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Miara-dalana amin’izany, eo ny fizarana fanampiana eny ifotony ho an’ireo ao anatin’ny fahasahiranana noho ny fa­hamehana ara-pahasalamana. Tsy misy tsy sahirana amin’ izao? Firarian’ny maro ny hitohizan’ny hetsika mandra-pitsahatry ny fihibohana ahay, ny mba hitondran’izany rivo-baovao ao anatin’izao fahasarotam-piainana na fahasem­porana izao, ny mba hiparitahany amin’ny rehetra […]

Areti-mandoza, areti-mandazo…     

Areti-mandoza, areti-mandazo…     

Zava-doza ny valanaretina Covid-19, mbola iadiana mafy izao. Fahavalo tsy hita maso sy tsy mifidy olona, mandrava sy mamono. Tsy avela raha tsy resy tosika; farafaharatsiny, afa-miaina miaraka aminy toy ny aretina hafa tsy mbola fongana tanteraka ny tena. Izay no niadiana mafy aminy, tsy avela handrava sy hamono. Voalaza fa mandalo toy ny rivodoza […]

Ankifonofono, kihonohono… mamono

Ankifonofono, kihonohono… mamono

Mbola mety misy ihany ve, sanatria, ny ankifonofono amin’izao ady mafy amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao? Nahabe resaka sy nampiaka-peo ny sasany talohaloha teo, ohatra, ny amin’izay hoe fangaraharan’ny fitantanana ny famatsiam-bola sy ny fanampiana avy amin’ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombona antoka. Soa ihany, efa nisy ny tatitra. Mbola hisy ihany ny mila […]

Manohy ady no ady eo… 

Manohy ady no ady eo… 

          Mandeha ny fotoana. Amin’izany, mitombo hatrany ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Coronavirus. Mbola izay aloha ny resaka lehibe sy maika. Ao anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana izao. Mafy sy sarotra ny ady. Tena lazon’ady. Tsy vitan’izay, tsy misy faritra tsy ahitana izay fitondrana tsimokaretina izay, afa-tsy ny faritra Melaky. Nahoana loatra? Ny atao ihany no […]

Mila fandinihana dieny izao…

Mila fandinihana dieny izao…

Tsy misy tsy mitondra faisana amin’izao ady amin’ny fiha­naky ny valanaretina Covid-19 izao. Ady mitondra fiko­ron­tanam-piainana, fahasimbana, faharavana. Voadona avokoa ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga, indrindra ny lafiny sosialy sy toekarena. Mampikaikaika ny maro ny tsy fahazoana miasa, ny famerana ny fotoam-piasana, ny fahaverezan’ny asa, ny tsy fisian’ny asa. Mizaka ny tsy eran’ny aina ny isan-tokantrano […]

Fifehezan-tena… hahafehezana ny valanaretina

Fifehezan-tena… hahafehezana ny valanaretina

Voafehy sa tsia ny fihanaky ny valanaretina Covid-19? Resaka tian-kateza izay, raha izao mbola ao anatin’ny ady izao. Tsy mitsaha-mitombo, ohatra, ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Conoravirus. Hatramin’izao, ny faritra Analamanga no tena ahitana izany maro. Miara-dalana amin’izany ny fisian’ny marary ao anatin’ny fahasarotana, ny namoy aina… Na izany aza, tsy misy atao […]

Miara-miady amin’ny fahavalo iombonana… 

Miara-miady amin’ny fahavalo iombonana… 

Mbola momba ny fiatrehana ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 ihany izao. Tsy mandreraka, tsy mankaleo, tsy mahakivy. Tsy avela raha tsy azo antoka fa resy tosika ny fihanaky ny tsimokaretina Coronavirus, na ho ela na ho haingana. Tsy mamizana, tsy mahatofoka, tsy mahaketraka ny mampahatsiahy fa fahavalo iombonana ny iadiana, tsy hita maso, tsy mifidy […]

Misy hatrany ny azo atao amin’izao…

Misy hatrany ny azo atao amin’izao…

Ao anatin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao, mitombo isa ny mpangataka etsy sy eroa. Tsy misy tsy sahirana amin’izao? Misy ny mitalaho mafy amin’izany, mibaiko, manery aza. Toy ny hoe manan-jo sy fahefana amin’izay ananan’ny hafa iny ny sasany. Izay may, adala? Tsy ifanomezan-tsiny fa lalina sy mafy ary sarotra ny fahasahiranana. Na […]

Refona… tsy milavo lefona   

Refona… tsy milavo lefona   

Mbola mitohy amin’izao ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Mandra-pahoviana? Miankina amin’ny atao ihany io: ny tsirairay miaraka no daholobe… ho mpandresy. Miady hatrany ny tena, raha mbola tsy resy ny valanaretina: tsy mitsaha-mitombo, ohatra, ny tranga vaovao mitondra tsimokaretina; eny, na be lavitra aza ny marary sitrana no ho izay mbola tsaboina. Farafaharatsiny […]

Tsy mahay tsy miady amin’izao…

Tsy mahay tsy miady amin’izao…

Amin’izao fihanaky ny valanaretina Covid-19 tena mampatahotra be izao, tsy mahay tsy miady na tsy maintsy miady ny tena. (Avy amn’ny hoe “tsy mahay tsy” no niavian’ny hoe “tsy maintsy”). Tsy mahay tsy mipetraka amin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao izay mbola mahatsiaro tena ho olom-pirenena tompon’andraikitra, mbola afa-manao sy mahavita izay azony atao… Tena mampatahotra be […]

Miady mafy mba tsy mafy ady lava…

Miady mafy mba tsy mafy  ady lava…

Tena mafy ny ady amin’izao? Tsy inona fa ny fiatrehana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ihany. Izay aloha ny tsy maintsy imasoana ao anatin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao: zava-dehibe, maika. Tsy mitsaha-mitombo hatrany, ohatra, ny isan’ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Coronavirus, indrindra ho an’ny faritra Analamanga manokana. Nefa efa mila hahahenika an’i Madagasikara ny […]

Ady paritaka, ady saritaka…

Ady paritaka, ady saritaka…

Tsy takona afenina, tena miparitaka be ny tsimokaretina Coronavirus amin’izao: mitombo ny tranga vaovao amin’ny fitondrana izany, miparitaka amin’ny faritra maro, mitombo miandalana ny mamoy aina… Eny, na tsy azo lavina aza fa maro ny marary sitrana soa aman-tsara mitaha amin’ireo mbola tsaboina. Nefa miaka-midina ny tarehimarika indraindray fa mbola ao anatin’ny ady izao: ady […]

Tsy fifamendrofendroana izao…

Tsy fifamendrofendroana izao…

Mbola misy ihany, sanatria, ny hopitaly tsy mandray marary amin’izao ady amin’ny fihanaky ny Covid-19 izao? Na sendra izay tsy misy intsony ny toerana handraisana marary. Etsy an-daniny, misy ny olona mikoropaka loatra: mamonjy dokotera tsy miankina avy hatrany, raha vao tsy metimety. Misy tokoa ny marary manatona mpitsabo tsy miankina, ary ny manaraka fitsaboana […]

Izay matoky tena no azo itokisana   

Izay matoky tena no azo itokisana   

Tena mafy, tena sarotra… Tsy inona fa ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao, indrindra ho an’ny faritra Analamanga. Mitombo miandalana ihany ny isan’ny namoy ny ainy; eny, na miaka-midina eo aza, ohatra, ny marary ao anatin’ny fahasarotana, ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Coronavirus. Na izany aza, tsy misy mahakivy na mandreraka […]

Ady mampiombona izao fa tsy mampisaraka…

Ady mampiombona izao fa tsy mampisaraka…

Inona marina ny mampitombo ny olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus amin’izao fotoana izao, indrindra ho an’ny faritra Analamanga manokana? Noho ny vanim-potoana ririnina mampahazo vahana ny tsimokaretina ho haingam-pitombo, hatanjaka, maharitra. Na noho ny fitomboan’ny olona atao fitiliana, na ny tsy fitandremana ny fepetra ara-pahasalamana… Na ahoana na ahoana, tsy takona afenina ary tena mampatahotra […]

Manafika ny fahavalo, mila manohitra ny tena…

Manafika ny fahavalo, mila manohitra ny tena…

Mafana hoditra, mikoha-maina, sempotra… Santio­nan’ny soratr’aretina Codiv-19 ireo. Inona na ahoana koa? Indrindra ny hoe tsy mahare fofon-kanina sy tsiron-kanina… Na izany aza, samy manana ny toe-batany ny tsirairay. Mety mitranga, ohatra, ny manakotsako ny tena manontolo, mora reraka, tsentsina ny orana, maina ny tenda… Amin’izao ririnina izao, indrindra ho an’ny faritra Analamanga ivon’ny valanaretina: […]

Tena mirongatra ny valanaretina

Tena mirongatra ny valanaretina

Inona mbola holazaina amin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao? Misy hatrany… Misy hatrany tsinona ny tranga vaovao amin’ny olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus. Tsy vitan’izany, misy hatrany koa ny trangan’aretina ao anatin’ny fahasarotana, ny mamoy ny ainy amin’izany. Na izany aza, tsy azo odian-tsy hita ny fisian’ny marary sitrana. Ady fiady izany: misy […]

Ny olona ihany no tena mitondra sy mamindra…

Ny olona ihany no tena mitondra sy mamindra…

Mitohy hatrany ny ady. Tsy mijanona na ajanona izay, raha tsy resy tosika ny valanaretina Covid-19: fandresena. Mby aiza? Ny faritra Analamanga no ivon’ny valanaretina amin’izao. Nahoana? Lazaina matetika ny hoe fahavalo tsy hita maso no iadiana, mora mifindra, tsy mifidy olona toerana… Na eo aza ny hoe mety mifindra amin’ny alalan’ny rivotra ny tsimokaretina, […]

Mandroso miadana… azo antoka ho tonga

Mandroso miadana… azo antoka ho tonga

Mbola lavitra ny lalana? Ho ela ny fotoana… Hatrany amin’ny faran’ny volana aogositra vao mety hihena isa ny tranga vaovao amin’ny fahazoana ny tsimokaretina. Amin’izany, mila misikim-ponitra ny rehetra. Tsiahivina indray ve ny amin’ny fampiharana amin’ny antsipiriany sy manontolo ireo fepetra ara-pahasalamana? Fiarovantena izany, fiarovana ny hafa koa. Fa takina amin’izao koa ny fifampitokisana fa […]

Aleo malina marina mafy…   

Aleo malina marina mafy…   

  Mbola ao anatin’ny ady tanteraka izao. Tsy mbola resy tosika ny valanaretina Covid-19. Vao mainka aza mihanaka sy manjaka izany. Ao anatin’ny vanim-potoan’ny ririnina izao: mahazo vahana ny tsimokaretina Coronavirus, haingam-pitombo, matanjaka… Amin’izay hery sy fitomboan’ny tsimokaretina izay, mety hitombo isa hatrany ny olona mitondra ny tsimokaretina ho an’ny faritra Analamanga. Tombanana any amin’ny […]

Valanaretina… tsy fandriampahalemana

Valanaretina… tsy fandriampahalemana

Tsy misy tsy sahirana amin’izao ? Ao anatin’izao hoe ha­mehana ara-pahasalamana izao, zava-dehibe sy mahamaika ary tsy maintsy atrehina ny fiarovan-tena manoloana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Fiarovan-tena: fiaro­va­na ny hafa koa. Na izany aza, tsy azo atao ambanin-javatra na ambin-javatra ny fitadiavana. Ny kibo tsy mba lamosina. Misy aza tonga amin’ny teny tsy tsaroana […]

Mba tsy ho maika tsy faingana intsony…

Mba tsy ho maika tsy faingana intsony…

Efa mihatsara ny toe-draharaha? Ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 io. Efa tsy mifana­lavitra firy, ohatra, ny marary sitrana sy ireo mbola tsaboina. Mitombo be tato ho ato ny olona sitrana; eny, na mbola misy anjatony aza, saika isan’andro, ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina. Mampirisika ny rehetra hiroso amin’ny fiatrehana ny ady […]

Fanoherana… famonoan-tena

Fanoherana… famonoan-tena

Amin’izao fotoan-tsarotra diavin’ny firenena izao, mbola misy ihany ny manome vahana ny politika enti-miady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Tsy inona fa fanoherana bontolo amin’ny hevitra taingina sy petatoko. Na ahoana na ahoana, tsy mety amin’ny sasany avokoa izay atao sy mitranga rehetra? Nefa tsy manao na inona na inona izy ireo amin’izany, afa-tsy ny […]

Fanovana fomba fisaina sy fiaina izao

Fanovana fomba fisaina  sy fiaina izao

Tsy zatra manara-dalàna ny Malagasy? Na efa lalina sy ela loatra ny gaboraraka, saika nahahenika ny sehatra rehetra. Tarazo tsy mahafa-bela. Izay no mbola mahama­fimafy sy mahasarotsarotra ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao? Indrindra ho an’Anta­nanarivo sy ny manodidina: Renivohitra, be mponina, maro mpivezivezy, ifamoivoizan’ny karazan’olona… Ny fampanajana sy ny fampiharana lalàna velona […]

Mila miaraka raha te ho lasa lavitra…

Mila miaraka raha te ho lasa lavitra…

Ny kely, hono, entin-tahotra; ny lehibe, entin-kenatra. Amin’izao fihibohana tanteraka ho an’ny faritra Analamanga, iadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina Codid-19, izao: mbola misy entin-tahotra toy ny zaza na ankizy ihany ve, sanatria? Ho henjana sy hentitra kokoa noho ny teo aloha ny fampanajana sy fampiharana ireo fepetra noho ny fahamehana ara-pahasalamana amin’izany. Na ny tahotra […]

1 2 3 55