Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Flash
Préc Suiv

Edito Taratra

Tiava ny tenanao…

Tiava ny tenanao…

Tena mba mahavariana isika olombelona. Indraindray mantsy, mampimenomenona sy mampitroatra ny sasany ny fanapahan-kevitra heverina fa hiaro ny tenantsika izao. Efa ampolo taony maro izao namono olona ny VIH/Sida, 33 tapitrisa mahery, raha ny filazan’ny mpandinika, saingy mbola misy, hatreto ,ny tsy mino ny fisiany ary mandà tanteraka ny fampiasana fimailo izay tokony hiaro azy […]

Mila miova ny tena… hisian’ny fanovana

Mila miova ny tena… hisian’ny fanovana

Taon’ny asa ny 2021? Na ahoana na ahoana, mba atao hoe efa lasa ny zavatra taloha. Raha tsy hahatsiahy sy hiteny afa-tsy ny tamin’ny taon-dasa, ohatra: mafy sy sarotra ny fiatrehana ny ady tamin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Tsy nisy sehatra sy ambaratonga tsy nizaka fahasahiranana noho ny fihibohana: tsy nahazoana nihetsika firy tamin’ny asa […]

Vahoaka… mahalala izay atao aminy sy ny ataony

Vahoaka… mahalala izay atao aminy sy ny ataony

Mbola ahina hihamafy ny kere any atsimo? Tsy fahampiana na tsy fisian’ny rotsak’orana ihany no antony. Hanao ahoana ny taom-pamokarana amin’izany? Tsia, tsy ny any atsimo ihany. Na ny manerana an’i Madagasikara aza, mampanahy sy mampiroaroa saina. Tsy ny rano no tsy ampy fa ny politika fifehezana azy no tsy nisy hatramin’izay. Miara-dalana amin’izay kere […]

Misy mahita tombontsoa amin’ny korontana

Misy mahita tombontsoa amin’ny korontana

Ny fahoriana ho an’ny hafa, fifaliana ho an’ny sasany. Izany no miseholany amin’izao? Na tanàna tsy ilaozan’adala… Misy ny mitetika na mikotrika na efa minia manao izay hisian’ny korontana amin’izao fahasahiranam-bahoaka izao? Na izay indray ilay hoe mahazatra misy ambadika politika… Izay mitranga sy atao rehetra, tsaraina na ahina hatrany ho misy ambadika politika. Tsy […]

Mba hitamba-dratsy ny fahasahiranana…

Mba hitamba-dratsy ny fahasahiranana…

Izay laharam-pahamehana amin’ny vahoaka aloha no imasoan’ny fitondram-panjakana amin’izao. Karazany maika avokoa ny zava-drehetra? Voalohany sy lehibe, ohatra, ny fampanjakana ny fandriampahalemana. Izay no ahazoana antoka izay atao, indrindra ny asa sy ny famokarana. Tsy misy inona vanona raha tsy misy filaminana. Zary tsy mampilamin-tsaina ny maro amin’ny famokarana, ohatra, ny tsy fahampian’ny rotsak’orana; eny, […]

Fiainam-bahoaka… mila fanarenana

Fiainam-bahoaka… mila fanarenana

Mbola ao anatin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao, na efa nofoanana aza, ohatra, ny hamehana ara-pahasalamana. Miara-dalana amin’izany, eo ny ady amin’ny fiatrehana ny fiainana andavanandro: mafy, sarotra… Misy ny tonga amin’ny hoe ny hohanina anio tadiavina rahampitso fa notrosaina ny omaly. Mampikaikaika ny maro amin’izao ny fidangan’ny vidim-piainana, indrindra ny vidim-bary. Saika […]

Fitsarana… fisaraham-pahefana

Fitsarana… fisaraham-pahefana

Anisan’ny nahabe fitarainana ny amin’ny tsy fahatokisan’ny vahoaka azy ny fitsarana talohaloha teo. Izay no nampirongatra ny fitsaram-bahoaka tamin’izany? Teo koa ny hoe sehatra anisan’ny be kolikoly indrindra, raha ny tatitry ny Bianco sy ny Afrobaromètre, ohatra, taona vitsivitsy lasa. Tsy vitan’izay, nampiaka-peo ny mpanao politika sasany koa ny fitsarana tamin’ny fitondrana nifandimby. Saika fitaovana […]

Hita fa ady tsy vita

Hita fa ady tsy vita

Efa nahina? Na nampoizina amin’izay efa nampitandremana… Tsy inona fa ny firongatry ny valanaretina covid-19 amin’izao. Tsy efa talohan’ny Krismasy sy ny fetin’ny faran’ny taona no maro ny tsy mihevitra na manao antsirambina ny fiarovan-tena amin’ny fanajana ireo fepetra sakana? Mitombo isa ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina coronavirus, mitombo isa ny marary, mitombo isa […]

Maro anisa… tomponandraikitra

Maro anisa… tomponandraikitra

Ny itsitokotokoan’ny loha, hono, samy manana ny heviny. Tsy efa mba samy naneho ny heviny ve, ohatra, ireo mpifidy vaventy solontenan’ny vondrombahoakam-paritra tamin’ny fifidianana loholona farany teo? Eny, na nifandroritana be ihany aza ny hoe tsy fahafenoan’izy ireo. Samy mbola tokony hofidina izay ho mpitantana ny eny anivon’ny faritra sy ny faritany. Toy izany izay […]

Marin-toetra… marin-toerana

Marin-toetra… marin-toerana

Nanjary resaka tato ho ato ny amin’ny maha zava-dehibe ny fifandimbiasan-pahefana  mazava, milamina, ara-dalàna. Tsy inona fa amin’ny fomba demokratika amin’ny alalan’ny fifidianana. Misy tsinona ny tsy mahandry tantana? Sanatria, alaim-panahy hanao amboletra, na hanakorontana, na hamaly faty… Tsy vitan’izay, miara-dalana amin’izay hoe fifandimbiasam-pahefana izay koa ny fahamarinan-toerana hahazoana miasa. Amin’ny  fomba ahoana? Tsy ny […]

Kolontsaina… fanajana sy fampiharana lalàna.

Kolontsaina… fanajana sy fampiharana lalàna.

Lasa resaka politika indray tato ho ato ny amin’ny hoe fifandimbiasam-pahefana mazava, milamina… Tsy inona fa izay lazaina ho ara-pomba demokratika amin’ny alalan’ny fifidianana. Misy ny tsy mahandry tantana? Na sanatria fitiavana te hamendrofendro, hanakorontana, hamaly faty… Tokony handeha ho azy anefa izay hoe fanajana sy fanarahana lalàna izay. Manapitra ny fe-potoam-piasana ny mpitondra am-perinasa; […]

  Fanondranana an-tsokosoko… lesoka hakana lesona Misy ho sahy hanondrana an-tsokosoko volamena 73,5 kilao amin’izao, raha tsy efa niainga sy nanandrana ary nahavita nanondrana 1 kilao, ohatra, nitombo ho 5 kilao, 10 kilao, 50 kilao… ? Raha mbola azo natao mihoatra ny 73,5 kilao aza izany, ohatra, ho natao. Izay aloha ny teo an-tanana? Mety […]

Mbola misy ny velan’aretina

Mbola misy ny velan’aretina

Loza iray, loza roa… Mby ao an-tsaina amin’izany ny fihanaky ny valanaretina Covid-19? Ao anatin’ny ady hatrany izao; eny, na efa natsahatra aza ny hamehana ara-pahasalamana. Tsy mbola foana tanteraka ny tsimo­karetina Coronavirus: any ho any ihany… Tsy hita maso tsinona. Noho izany, mila mailo sy mitandrina ny rehetra. Nahoana? Miseholany na toa mihamirongatra aza […]

Vahoaka… vonon-kandroso

Vahoaka… vonon-kandroso

Adihevitra amin’izao ny hoe misy fiantraikany vahoaka sa tsia ny asa fampandrosoana ataon’ny fitondrana? Miara-dalana amin’izany ny hoe: tsy laharam-pahamehana, mamirapiratra ivelany, tsy azo hohanina, poakaty… Fomba fijery izay; eny, na manao vava tsy ambina tafahoatra na teny tsy tsaroana aza ny sasany. Misy ny famendrofendroana sy ny fanatsatsoana, rehefa tena irosoana? Amin’ny lafiny politika, […]

Fanoherana… mila manova paikady

Fanoherana… mila manova paikady

Efa tsy hita intsony izay holazaina sy hatao? Tsy iza tsy iza fa izay ambara sy heverina ho mpanohitra. Efa ho lava ny fanoherana bontolo nahaza-dratsy ny sasany hatramin’izay? Tsy inona fa fandavana an-kitsirano sy tsy misy indrafo izay mitranga sy atao rehetra ho tsy marina sy tsy mety avokoa. Ny tena ihany no hany […]

Fanarenana, fanonerana, fanorenana…

Fanarenana, fanonerana, fanorenana…

Taona vaovao izao. Hanao ahoana? Mafy sy sarotra ny tamin’ny taon-dasa. Nefa tsy maintsy atrehina sy iadiana ny ankehitriny sy ny hoavy: ho tsara lavitra. Anisan’ny zava-dehibe amin’izany ny fanarenana. Lalina sy naharitra ary saika nahahenika ny sehatra sy ny ambaratonga rehetra, ohatra, ny fahalovana: fitondrana ratsy tantana nifandovana, fanjakana tsy tan-dalàna, fisian’ny tsimatimanota, kolikoly… […]

Vokatra…  haingana sy mivaingana

Vokatra…  haingana sy mivaingana

Fanambin’ny filohan’ny Repoblika ny ahazoana ny vokatra tsara sy haingana amin’ny fampandrosoana. Ho azo tsapain-tanana izany, azo refesina, mipaka mivantana any amin’ny vahoaka ary misy fiantraikany eo amin’ny fiainam-pirenena ankapobeny. Mazava izay ary fotoan’ny asa izao fa tsy kabary na adihevitra intsony. Ahoana kosa ny fanatanterahana? Hatramin’izay, saika ny filohan’ny Repoblika ihany no tena fantatry […]

Taona, volana, herinandro… vaovao

Taona, volana, herinandro… vaovao

Vita iny ny fety. Na mandritra ity volana ity aza ny fifampiarahabana sy ny fifampirarian-tsoa, tsy maintsy atrehina ny fiainana andavanandro. Hanao ahoana? Mafimafy sy sarotsarotra iny taon-dasa iny. Ahina hanoatra no ho izany ity taona ity? Ny amisavisana ratsy, hiavian’ny soa. Mila miomana sy mitandrina ary miambina mandrakariva. Amin’izao, tsy moramora, ohatra, ny fiatrehana […]

Araka ny atao ny taona…

Araka ny atao ny taona…

Miarahaba ny isam-batan’olona sy ny isam-baravarana amin’izao taona vaovao izao. Izao mbola velona izao: mifampiarahaba, mifampirary soa. Arahaba soa, arahaba tsara. Mahazo sy manana tombon’andro amin’ny fahavelomana. Samy ho lava velona! Na izany aza, tsy azo odian-tsy hita koa fa mihena ny andro iveloman’ny tena. Mandeha ny fotoana, mandroso ny taona: hararaotina ny andro azo […]

Fety ieren’ny loza iray, loza roa…

Fety ieren’ny loza iray, loza roa…

Anisan’ny fanambin’ny mpitandro filaminana amin’ny andro toy izao ny hoe fety ieren-doza. Saika mby ao an-tsaina avy hatrany amin’izany ny lozam-pifamoivoizana. Nefa misy ary maro tsy hita hotanisaina ny karazan-doza etsy sy eroa. Amin’ny maha loza azy, tsy mampiomana mialoha rehefa ho avy. Na izany aza, misy hatrany ny loza vokatry ny tsy fitandremana: tsy […]

Farany… tsy afaka amin’ny lohany

Farany… tsy afaka amin’ny lohany

Misy ny hoe tsy afaka faran’ny lohany. Tsy inona fa ilazana izay manao zavatra toy izay natao tamin’ny fiandohan-javatra ihany ny fiafarany. Amin’izany, tahaka ny vao manombo-javatra hatrany amin’izay atao. Tsy afaka amin’ny lohany na izay niandohany izay vita, na any amin’ny famaranana na fiafaran-javatra aza. Tsy afa-bela amin’ny teo aloha ny hoe tsy afaka […]

Jery todika… tsy hahatafintohina   

Jery todika… tsy hahatafintohina   

Saika fomba eo amin’ny ankamaroan’ny sehatra sy ambaratonga isan-karazany ny manao tombana sy jery todika ny taona amin’ny famaranana azy toy izao: orinasa, fikambanana, antoko… Nanao ahoana? Miainga avy amin’izany koa ny hanoritsoritana izay tsy vita sy mbola hatao. Mety manova tanjona amin’izany, na miova paikady, na manitsy fomba fiasa, na manala na manolo mpiara-miasa… […]

Malalaka amin’ny safidiny ny vahoaka  

Malalaka amin’ny safidiny ny vahoaka  

Na ao anatin’ny hoe fiatoana politika aza izao, aleo resahina ihany hisaintsainana. Ilaina ny mpanohitra: arofanina amin’ny fitondrana tsy hibirioka amin’ny fahefana indraminy amin’ny vahoaka; tsindrilentam-pahefana tsy hianjera amin’ny fihoaram-pahefana na jadona. Izay no anomezana toerana sy andraikitra azy amin’ny ara-dalàna; raha azo atao, idirany mazava ao anaty rafi-panjakana amin’ny alalan’ny fifidianana. Tsy vitan’ny asa […]

Mila malina sy marina…

Mila malina sy marina…

Ao anatin’izao fanomanana ny fitsenana ny taona vaovao 2021 izao, mandeha be ny tsaho etsy sy eroa. Mety hiditra amin’ny andiany faharoa amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19, hono, i Madagasikara; ho mafimafy no ho ny voalohany, hono, ny faharoa… Toy ny manampy trotraka amin’ny fanelezana tsaho ny tena amin’ny filazana izany. Nefa aleo vakina bantsilana […]

Krismasy… hitondra famonjena

Krismasy… hitondra famonjena

Krismasy, fahatsiarovana ny nahaterahan’i Kristy: zanak’Andriamanitra tonga olombelona mba hahatonga ho zanak’Andriamanitra ny olombelona. Fahateraham-baovao izany, fiovana sy fanovana. Afa-miova na mahay manova ny tenany ho azy amin’izao ve ny olombelona? Izay no niavian’i Kristy… Tompo sy Mpamonjy. Eo amin’izao tontolo izao, amin’ny maha olombelona: tsy mahasaraka ny tena ny faniriana ho hafa no ho […]

1 2 3 61