Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Flash
Préc Suiv

Fanohanana ny PME: miparitaka manerana ny Nosy ny Miarina

Fanohanana ny PME: miparitaka manerana  ny Nosy ny Miarina

Manohana ny orinasa iharan’ny krizy Covid-19 ny fanjakana. Maherin’ny 6 miliara Ar ny fampindramam-bola nivoaka tato anatin’ny telo herinandro, nahitana orinasa manerana ny Nosy. Fampindramam-bola ny o­rinasa madinika sy sa­lantsalany ny Miarina, natsangan’ny filoha Rajoelina, hiatrehana ny fiantraikan’ny kri­zy ara-toekarena vokatry ny Covid-19. Tao anatin’ny telo herinandro nanombohana azy, efa mahatratra 6.165.500.000 Ar ny fampindramam-bola […]

Sarobaratra – Herintaona aty aoriana : vao 35 % izao ny herinaratra miasa misy mividy

Soa fa misy ihany ny tsy miankina, ohatra ny WeLight, mitondra vahaolana amin’ny fa­matsiana herinaratra any ambanivohitra. Vatsina herinaratra vokarina avy amin’ny rano ny kaominina kely iray, Sarobaratra, distrikan’i Miari­na­rivo, faritra Itasy. Mampi­ova, mampivoatra ny fari-piainan’ny mponina ny fisian’izany. Tsy lehibe ity foibe famokarana herinaratra ity fa 100 Kw ny hery avoakany. Herin­ta­ona latsaka aty […]

“Espoirs Sportifs du Tuléar” : vina goavana ny fananganana kianja mitafo

Isan’ny vina goavana ary lavitra ezaka ho an’ny fikambanana Espoirs Sportifs du Tuléar ny fananganana kianja mitafo lehibe sy tsara kalitao. Ankoatra ny fametrahana ilay “plateforme” eto Anta­na­na­rivo, hahafahan’ireo mpanao fanatanjahantena ma­nohy fianarana eto, sady manao fanatanjahantena, ity indray izany ny tetikasa goavana miandry ny fikambanana. Azo lazaina ho famaranana ny vina napetraka izy ity, […]

Barea de Madagascar: nitsidika ireo mpilalao ao amin’ny FC Fleury i Dupuis

Tsy mipetra-potsiny i Ni­colas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar any Fran­tsa amin’izao fotoana izao fa mi­jery sy mihaona mi­vantana amin’ireo mpilalaon’ny ekipam-pirenena ma­lagasy, any an-toerana. Oma­ly, fantatra fa nitsidika ny ekipan’ny FC Fleu­ry ny tenany ka nihaona tamin’i Zotsara sy i William Gros ary i Bakary Mario. Voalazan’ny lo­hara­nom-baovao fa tomady tsara ry zalahy, […]

Kitra atsy Afrika : tsy misy mandray intsony ireo mpilalao be taona

Ianjadian’ny krizin’ny Co­ronavirus ireo klioba lehibe any Eoropa, amin’izao fotoana izao, hany ka mampihena ireo mpilalao ao aminy. Voa­kasi­k’izany mivantana ireo mpilalao afrikanina efa be taona na ho tapitra fifanarahana. Na eo aza ny traikefa sy ny fahaiza-manaon-dry zalahy, tsy misy mitady sady tsy misy mandray no tsy manavao ny fifanara­hana intsony ireo klioba nilalaovany. […]

Côte d’Ivoire : hahazo 300. 000 FCFA tsirairay ny mpikira kanto

Amin’izao vanim-po­toana tsy ahafahan’ny mpi­sehatra eo amin’ny lafiny zavakanto ma­nao na inona na inona izao… Araka ny vaovao ta­zana any anaty tambajo­tran-tserasera, na­nokana vola ho an’ireo mpisehatra eo amin’ny tonto­lon’ny zavakanto ny fitondram-panjakana any Côte d’Ivoire. Miten­tina 306. 6000.000 FCFA ny vola hozaraina ary mpisehatra ara-kolontsaina mahatratra 1022 no hisitraka izany. Izany hoe mahatratra 300. […]

Haino vaky jery : manofana ho matihanina ny OFM Madagascar

Haino vaky jery : manofana ho matihanina ny OFM Madagascar

Na eo aza ny talenta, ilaina foana ny mampitombo fahaizana sy manitatra ny fahalalana ho tena matihanina amin’ny zavatra atao. Mpamokatra zavakanto amin’ny endrika nomerika ny OFM Madagascar, sady mampiofana amin’ny sehatry ny hita sy ny serasera…  Ivontoeram-piofanana iray sangany eto Madagasikara sy manerana an’i Afrika ny OFM Madagascar na On air Forma­tion de Madagascar. […]

Coronavirus: voakitika ihany koa ny fomba…

Anisan’ny maha firenena ny firenena iray ny fananany ny fomba amam-panaony sy ny kolontsainy. Amin’izao fa­hamehana ara-pahasalamana izao sy noho ny fisorohana ny tsy hiparitahan’ny valanaretina coronavirus, maro amin’ireo no voakitiky ny fepetra isan-karazany. Miteraka fifanoheran-kevitra izy ireny satria tohina ny fomba. Goavana indrindra amin’izany, ohatra, ny tsy fahazoana mitondra ra­zana hivoaka ny Faritra Ana­lamanga. […]

Ankizy autiste : mavesatra ny takaitran’ ny fihibohana

Mahatsiaro ho sahirana ireo ray aman-dreny manan-ja­kana autiste amin’izao vanim-potoan’ny fihibohana izao. Manao antso avo amin’ny fanjakana izy ireo mba hanomezana alalana ny fisokafan’ireo toerana fitaizana ny ankizy autiste sy manana fahasamihafana hafa… Anisan’izany ny “centre de rééducation”, “centres d’éducation spécialisées“  , «classes spécialisées», «orthophoniste», “pedopsychologue”, “pédopsy­chiatre”, “psychomotricien, “ergothérapeute… Mangataka ny fahafahan’ izy ireo mivezivezy […]

Fakana fisotroan-dronono : efa mipetraka ny fandaminana ho an’ny volana jolay

Ho an’ity volana jolay ity, naroso ho amin’ny alakamisy16 jolay ny andro voalohany handraisana ny fisotroan-dronono, araka ny tatitra navoakan’ ny tahirim-bolam-panjakana. Na­petraka hatrany ny fitsinjarana manaraka ny laharan’ny karatra fandraisana ny fisotroan-dronono ho fandaminana amin’ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana mba tsy hiparitahan’ny valanaretina covid-19. Ho an’ny eto amin’ny faritra Analamanga, anjaran’ny la­harana miafara amin’ny […]

Sekoly katolika : mifarana ny 14 aogositra ny taom-pianarana 2019-2020

Nanambara ny mpiandraikitra nasionaly ny sekoly katolika manerana ny Nosy, mopera Ranaivoson Jules, omaly fa hifarana ny 14 aogositra ho avy izao ny taom-pianarana 2019-2020 ho an’ny ivontoeram-pampianarana katolika rehetra. Andraikitry ny diosezy tsirairay no mijery ny lamina hanatanterahana ny fanadinana hifindrana kilasy sy ny fanadinana katolika amin’ny toerana misy azy avy. Mifanindran-da­lana amin’ny zava-misy […]

Loza teny Tsarasaotra : mangataka famoahana ilay tompona fiara ny vadiny

Taorin’ny lozam-pifamoivoizana niseho teny Tsa­ra­sa­o­tra, ny 03 jona lasa teo. An­ke­hitriny, mitaky ny famoahana ilay lehilahy tompona fiara, voarohirohy tamin’ny loza niseho ny vadiny. «Manga­ta­ka ny mpitondra sy ny manampahefana izahay hijery amin’ny rariny sy hitsiny ny dosie», hoy ny fanazavan’i Barthela, vadin’ilay tompon fiara, omaly maraina, nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety, teny Anosy. […]

Tambajotra mpanondrana olona an-tsokosoko : mpandeha 33 naverina avy any Mayotte

Tratran’ny polisy, ny 30 jona teo, ny kaomandina sambokely saika hihazo ny Nosy Mayotte. «Fanondranana olo­na an-tsokosoko sy fampidiran-doza ho an’ny hafa no ve­satra niampangana azy», hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny polisim-pirenena. Vo­a­laza fa ana mpivady monina ao Ambanja ilay sambokely ka manangona sy mampiantrano ireo olona hiondrana any May­ot­te. Miisa 32 ireo teratany ma­lagasy […]

Mandeha ny fanentanana : «Tsy ny polisy no tokony hatahorana fa ny coronavirus»

Mandeha ny fanentanana : «Tsy ny polisy no tokony hatahorana fa ny coronavirus»

“Aza miandry hosazin’ny polisy vao hanao arovava”, hoy ny fanentanana nataon’ny eo anivon’ny polisim-pirenena ho an’ny rehetra amin’izao fihanaky ny valanaretina Coronavirus izao. “Ho anareo mpitantana eny anivon’ ny fo­kontany : ko­mi­ty, andrimasom-pokonolona, vaomieran’ny fandriampahalemana, ndao hiara-kiasa amin’ ny polisim-pirenena amin’ny fanaraha-maso ireo mpivarotra tsy manakatona ny tsenany amin’ny ora voatondro, ireo tsy mahazo mivarotra nefa […]

Ady amin’ny covid-19 : natao fitiliana faobe koa ireo loholona

Ady amin’ny covid-19 : natao fitiliana faobe koa ireo loholona

Ahina ho efa tafaka-dapa ny valanaretina. Niroso tamin’ny fitiliana faobe ny eo anivon’ny Antenimierando­ho­lona. Miisa 75 ireo loholona sy ny mpiasa etsy Anosikely natao fitiliana covid-19, oma­ly. Nanatanteraka izany teny an-toerana naka ireo singa ny mpiasan’ny fahasalamana. « Hanampy ny tsirairay hahafantatra ny toe-pahasalamany izao fitiliana faobe izao », hoy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo. […]

Fiaraha-miasa amin’ny Japoney : nahazo fitaovana ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny

Fiaraha-miasa amin’ny Japoney : nahazo fitaovana  ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny

Notoloran’ny masoivohon’i Japon, Higuchi Yoshihiro fitaovana marobe ny eo anivon’ny minisiteran’ny Rahara­hambahiny. Anisan’izany ny kojakoja informatika sy fanamafisam-peo ho an’ny fivoriana. Anisan’izany ny « ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, imprimantes, photocopieuses, vidéoprojecteur, sys­tème de sonorisation de conférence ». Tafiditra amin’ny fanatsarana ny asa eo anivon’ny minisitera izany. Naneho fisaorana ny governemanta sy ny vahoaka japoney […]

Fihanaky ny valanaretina : 101 ireo tranga vaovao, 53 marary mafy ary 574 ny sitrana

Niakatra tampoka sady marobe ny isan’ireo sitrana ary zary lasa niteraka resabe anaty tambajotran-tserasera. Miisa 574 izany, araka ny antontanisa navoakan’ny CCO, omaly ary sambany izany, hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Mitsinjara ho 539 ireo sitrana, tsy tany amin’ny toeram-pitsaboana fa tany an-tokantranony. Miisa 35 kosa ireo sitrana tany amin’ny hopitaly ka valo tetsy […]

Mila miaraka raha te ho lasa lavitra…

Mila miaraka raha te ho lasa lavitra…

Ny kely, hono, entin-tahotra; ny lehibe, entin-kenatra. Amin’izao fihibohana tanteraka ho an’ny faritra Analamanga, iadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina Codid-19, izao: mbola misy entin-tahotra toy ny zaza na ankizy ihany ve, sanatria? Ho henjana sy hentitra kokoa noho ny teo aloha ny fampanajana sy fampiharana ireo fepetra noho ny fahamehana ara-pahasalamana amin’izany. Na ny tahotra […]

Saika hanapoaka grenady…: lavon’ny zandary i Man, mpanao kidnapping naman-dry Lama

Saika hanapoaka grenady…: lavon’ny zandary i Man, mpanao  kidnapping naman-dry Lama

Randriamihantanirina Jasmin, fantatra amin’ny anaram-bosotra hoe “Man”. Naman-dry Lama efa nifampitadiavana hatramin’ny taona 2000 noho ny “raharaha kidnapping”. Nandritra ny fanohizana ny fanadihadiana, teny Ankadiefajoro, ny talata teo no lavon’ny zandary ny lehilahy.   Nosamborin’ny zandary tany Mahajanga, ny asabotsy 4 jolay 2020 lasa teo i Man. Na­ka­rina teto an-drenivohitra hanohizana ny fanadihadiana sy ny fifandraisany […]

Fihibohana, fiafiana, fisolokiana: «Fotoana fitodihana amin’ny niaviana izao», hoy i Brentch

Fihibohana, fiafiana, fisolokiana: «Fotoana fitodihana amin’ny niaviana izao», hoy i Brentch

Sahirana izao tontolo izao! Ireo firenena heverina fa ma­nana ny ampy aza mikaikaika ny mponina ao aminy noho ny valanaretina. Tahaka izany koa ny eto Madagasikara. Voatery mihiboka, miafy, misoloky, mivaro-pananana, sns, ny sasany amin’ny Malagasy. “Fo­toana izao ahatsiarovana ilay tany niaviana sy nahabe izay nilaozana ho aty an-dRe­ni­vohitra hitady fivelomana heverina ho moramora”, hoy […]

Tontolon’ny hira : ho be ny ho hadino fa hisy ny tsy ampoizina

Tontolon’ny hira : ho be ny ho hadino fa hisy ny tsy ampoizina

Anisan’ny zavakanto ma­hita faisana tokoa ny tontolon’ny hira amin’izao vanim-potoan’ny valanaretina covid-19 izao. Tsy misy ny seho azo atao. Iray amin’ireo antoka mampijoro ny talenta sy ny fahalalan’ny hafa ny mpanakanto (mpihira, mpamoronkira, mpitendry zavamaneno, mpandihy, sns) anefa io. Azo lazaina ho antom-pisian’ny mpanakanto ihany koa aza, angamba, ny fizarana sy fampitan-kafatra ho an’ny hafa. […]

Tsipy kanetibe: miantso vonjy ireo mpilalao rehetra

Tsipy kanetibe: miantso vonjy ireo mpilalao rehetra

Anisan’ireo taranja mitondra faisana vokatry ny fisian’ilay valanaretina covid 19 ny tsipy kanetibe malagasy. Mitaraina sy miantso vonjy amin’izao fotoana izao, ireo mpilalao izay efa sempotry ny tsy fisiana.  Nandritra ny fisian’ity fihibohana ity, tapi-dalan-kaleha ireo mpilalao tsipy kanetibe malagasy. Ao anatin’ny havizanana tanteraka izy ireo, noho ny tsy fisian’ny vola sy ny sakafo. Marihina […]

Covid 19-Lomano : efa mihatsara ny fahasalaman’i Vola sy ny vadiny

12 andro, anio, ny nitondran’i Harivola Marie Sarah (ex DTN Lomano) sy ny vadiny ny tsimokaretina Coro­na­virus. Raha ny resaka farany ni­fanaovana taminy, efa misy fahatsarana ny fahasalaman’izy mivady amin’izao fotoana izao. Manaraka ny fitsaboana ara-medikaly sy ara-pomba malagasy, toy ny fampiasana tambavy sy fanaovana evoka isan-kariva izy ireo, vao nanomboka nidiran’ity tsimokaretina ity. Ma­nampy […]

Formaprod – FTM/CPM : miasa ho an’ny tanora mandritra ny telo taona any Vatomandry

Formaprod – FTM/CPM : miasa ho an’ny tanora mandritra  ny telo taona any Vatomandry

Mitohy ny fiaraha-miasa eo amin’ny Formaprod (1) sy ny FTM/CPM(2), amin’ny fanampiana ny tanora tsy nahavita fianarana firy nefa tsy manana antom-pivelomana. Iaraha-mitsinjo ny tanora eo anelanelan’ny 14 hatramin’ny 29 taona.  Any amin’ny distrikan’i Vatomandry, faritra Atsi­nanana no safidy iray amin’ity fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny For­ma­prod sy ny FTM/CPM ity, eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fambolena, ny […]

Rainforest Alliance/Usaid : kaoperativa lavanila dimy nankatoavina

Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Koperativa, ny 6 jolay. Anisan’ny nanamarihan’ny Sampandraharaha Amerikana Misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (Usaid) azy ny fampahafantarana fa nahazo ny fankatovana Rainforest Alliance ny kaoperativa lavanila malagasy miisa dimy, ahitana tantsaha miisa 1.791. Tanteraka izany, vokatry ny asa tsara vitan’izy ireo noho ny fanohanan’ny Usaid Mikajy amin’ny fampihenana ny fiantraikany ratsy ny […]