Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Flash
Préc Suiv

Minisitra Raharinirina Vahinala : ady amin’ny fandripahana ala any Amoron’i Mania

Minisitra Raharinirina Vahinala : ady amin’ny fandripahana ala any Amoron’i Mania

Mamita iraka any amin’ny faritra Amoron’i Mania, tamin’ity herinandro ity, ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny harena lovainjafy (Medd), sy ny minisitry ny Fitsarana, mikasika ny ady amin’ny Covid-19. Nohara­raotin’ny minisitry ny Medd, Raharinirina Vahinala Bao­miavotse ny diany any, ni­haonana tamin’ireo tompon’andraiki-paritry ny tontolo iainana sy ny harena lovainjafy (Dredd) any an-toerana. Anisan’ny nodinihina […]

Fanjifana : manohana ny “Vita malagasy” ny CCIA

Anisan’ny politika tohanan’ny Antenimieran’ny va­rotra sy ny indostria (CCIA) hanarenana ny toekarena ny hanomezan-danja ny «Vita malagasy». Fomba iray ha­nomezana aina ny fandraharahana eto an-toerana izany, hamelomana ny indostria sy ny mpanao asa tanana malagasy. Ahitana ny «Vita ma­lagasy» amina sehatra maro : ny fambolena sy fiompiana, ny fanaovan-trano sy asa vaventy, ireo zavatra fam­piasa […]

taxi-be : mangataka anampiana ny mpitatitra

taxi-be  : mangataka anampiana ny mpitatitra

Tsy mahazo miasa ny fitaterana taxi-be eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, hatramin’izao. Hatreto, tsy nisy ny fitakian’izy ireo hiverenana hiasa, saingy mahatsiaro ho sahirana kosa izy ireo tao anatin’izay efa-bolana tsy niasa izay, raha nisy fotoana kely niasana ihany teo aloha teo. Mano­loana izany, mangataka fa­nampiana amin’ny fanjakana ireto mpitatitra ireto satria tsy manana fidiram-bola […]

Mpandraharaha : « Tsy mety intsony ny fihibohana »

Mpandraharaha : « Tsy mety intsony ny fihibohana »

Tampoka aty amin’ny tany mahantra na an-dalam-pandrosoana izao krizy ara-pahasalamana miantraika mafy amin’ny toekarena izao, tsy mitovy tamin’ny krizy ny taona 2008, raha ny fanazavan’ny Banky iraisam-pirenena.  Mila mandray fepetra ara-pahasalamana sy ara-toekarena haingana ny fanjakana any amin’ireo firenena ireo hiatrehana izao krizy izao. Eto Madagasikara, maro ny mpandraharaha sy olon-tsotra milaza fa tsy mety […]

EPS BEPC : mihazakazaka no sady manao arovava ireo mpiadina

Manatanteraka adina ara-panatanjahantena amin’izao fo­to­ana izao, ny mpianatra hanala fanadinana BEPC any Toa­ma­si­na. Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra, tsy maintsy manao arovava ireo mpiadina mandra-pahavita ny adina. Mpi­se­hatra sy tompon’andraikitra ambony ara-panatanjahantena sy ara-pahasalamana no efa na­neho ny heviny, mahakasika ity tranga ity. Maro koa ireo ray aman-dreniny no efa mitaraina sy miahiahy amin’ny fahasalaman-janany. Manoloana […]

DRJS-Andron’ny tanora : hisy fifaninanana manao sary ho an’ny tanora

DRJS-Andron’ny tanora : hisy fifaninanana manao sary ho an’ny tanora

Ho fankalazana ny Andron’ ny tanora, nifampidinika tamin’ny minisiteran’ny Tanora sy fa­na­tanjahantena, ny eo anivon’ny DRJS manerana ny Nosy. Ta­pa­ka, araka izany, hisy ny fifaninanana fanaovana sary ho an’ny Tanora, hotanterahina amin’ny fa­ha-12 aogositra izao. Nanapa-kevitra ny tompon’andraikitra fa hatao amin’ny alalan’ny fifandraisan-davitra izany noho ny hamehana ara-pahasalamana eto amin’ny firenena. Ho an’ny DRJS Itasy […]

Tahiry sy lovantsofina : afaka manambara tantara ireo sary fahiny

Tahiry sy lovantsofina : afaka manambara tantara ireo sary fahiny

Na tsy mbola omen’ny Ma­la­gasy lanja loatra aza, iray amin’ ireo mpirakitra tantara tsy miangatra ny sary. Anisan’izany ny saripika, izay efa namakivaky an­jato taona teto Madagasikara. Ankehitriny vao manomboka mahatsapa io anjara andraikitry goavana tazonin’ny sary io ny ankamaroan’ny Malagasy. Mi­ainga any amin’ny ankohonana, mipaka hatrany amin’ny firenena sy ny tantara maneran-tany, voarakitra anaty […]

Kitra – Andrianony Victorien : tsy mbola tonga ao amin’ny FMF ny vola avy amin’ny Fifa

Kitra – Andrianony Victorien : tsy mbola tonga ao amin’ny FMF ny vola avy amin’ny Fifa

«Tsy mbola tonga ny vola avy amin’ny Fifa, hanampiana ireo ligy 22, hiadiana amin’ny «covid 19» fa ny 200.000 dôlara avy amin’ny Caf no ao, saingy natao am­pan­de­ha­na­na ny asa eo anivon’ny FM», hoy Andrianony Victorien, filoha vonjimaika. Gazety Taratra (-) : Sala­ma ve sa marary ny baolina kitra malagasy ? Andrianony Victorien (*): Sarotra ny hiteny […]

«LA MAIN DE L’OCEAN INDIEN»: namoaka ny boky angano i Masoandrontsoa.

«LA MAIN DE L’OCEAN INDIEN»: namoaka ny boky angano  i Masoandrontsoa.

Tsy ny tontolon’ny filalaovana tantara an’onjampeo ihany no nahafantarana an’i Rojo, amin’ilay feo feno angola mamy fa eo ihany koa ny tontolon’ny fanoratana amin’ny endriny maro, anisan’izany ny Angano… Tsy angano angano intsony, efa vita ny boky mirakitra ny angano “La main de l’océan indien” nosoratan’ i Ma­soandrontsoa. Boky angano ahitana takila 40, natao amin’ny […]

Nitombo 50% ny marary manatona toeram-pitsaboana tsy miankina

Nitombo 50% ny isan’ny marary tonga mizaha fahasalamana eny amin’ny toeram-pitsaboana tsy miankina raha mitaha amin’ny zava-misy nialoha ny nisian’ny Coro­navirus teto amintsika, araka ny fanazavan’ny mpitsabo iray. Sery, kohaka, gripa sy fanaviana no antony hanatonan’ny olona ny tobim-pahasalamana ary ny olon-dehibe no maro an’isa. Mahazo vahana ny gripa amin’izao fotoana mampidina ny maripana izao […]

Ady amin’ny valanaretina : nahazo fitaovam-pitiliana avy amin’ny Star ny eny Ambatolampy

Ady amin’ny valanaretina : nahazo fitaovam-pitiliana avy amin’ny Star ny eny Ambatolampy

Taorian’ny kaominina Anta­nanarivo Renivohitra, nitondra fanampiana ho an’ ny kaominina Ambato­lampy ihany koa ny Star. Nanolotra fitaovam-pitiliana TDR ny orinasa, ho tohin’ny asa so­sialy efa natombok’izy ireo tany an-toerana, hatramin’ny taona 2014. Nanom­boka tamin’io ny fotoana nisian’ny ozinin’ny Star tany Ambato­lam­py ka mandray ny andraikiny hatrany ny Star, amin’izao hamehana izao, na dia eo aza […]

Fifaninanana : nankasitrahan’ny mpitsara ny hotelin-jazan’ny Nutrizaza

Fifaninanana : nankasitrahan’ny mpitsara ny hotelin-jazan’ny Nutrizaza

21 ny orinasa madinika sy salantsalany nandray anjara tamin’ny famaranana ho an’ny fifaninanana Global SUN Pitch competition no­karakarain’ny ny SUN Busi­ness Network taty Afrika sy Azia. Nampahafantarin’ireo mpandray anjara ny tetikasa vitany, manome vokatra ma­natsara ny fanjarian-tsakafo ary nisafidian’ny mpitsara sy ny mpamatsy vola. No­ton­tosaina ny faran’ny volana teo ny famaranana natao ta­min’ny alalan’ny hetsika […]

Ady amin’ny covid-19 : nanolotra fanampiana ny OMS sy ny UNFPA

Ady amin’ny covid-19 : nanolotra fanampiana ny OMS sy ny UNFPA

Nanolotra fanampiana hafa indray ho an’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny OMS sy ny UNFPA tetsy amin’ny CCO Ivato, ny talata teo. Nahitana fanafody sy kojakoja fiarovana ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana ary fitaovana fitsaboana ireo tratran’ny covid-19 efa sempotra tao anatin’izany fanampiana izany. Natao hamaliana haingana ny filana amin’izao fiparitahan’ny valanaretina izao ireo fanampiana vao tonga ireo, […]

Fiatrehana ny Covid-19: narindra ny fandraisana ireo marary

Fiatrehana ny Covid-19: narindra ny fandraisana ireo marary

Samy manana ny andraikiny ireo ivontoerana napetraka ho fandraisana an-tanana ny mararin’ny covid-19. Mbola am-perinasa avokoa ireo toerana rehetra napetraka miara-miasa amin’ny tobim-pahasalamana misokatra andro aman’alina, araka ny tatitra nataon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Ho an’ireo olona marary tsotra tsy misy fahasarotana, azo tsaboina eny amin’ny CSBII ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina. Eo koa […]

Famahana olana ho an’Atsimondrano – Cirdoma : « Vita telo minitra ny fanamarinana ny fananan-tany »

Famahana olana ho an’Atsimondrano –  Cirdoma : « Vita telo minitra ny fanamarinana ny fananan-tany »

Niverina nisokatra na­nomboka ny alakamisy 30 jolay 2020 teo ny fari-piadidiana ny fananan-tany (Cir­doma), eny Atsimondrano rehefa nikatona noho ny hamehana ara-pahasalamana mihatra eto amin’ny firenena. Anisan’ny mampiavaka ny eny an-toerana sady ni­santarana ny fomba fiasa ny fananany fitaovana, ilay «Guichet automatique» na milina famoahana «Taratasy fanamarinana fananan-tany» sy ny «sari-tany» anaty fo­toana fohy sy […]

Filohan’ny CFM : “Mila hamafisina ny fepetra”

“Na ho an’ny mpanatanteraka na ho an’ny vahoaka tokony hiharan’ny fepetra: tokony hohamafisina ny fepetra ara-pahasalamana, henjanina bebe kokoa izany. Izay no hita fa mahomby. Ny fanaovana arovava, ohatra, ny elanelana iray metatra, ny famerana ny fivezivezena, ny tsy fitangoronana…” Io ny nambaran’ny filohan’ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, manoloana ny fiatrehana […]

Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina : «Afaka mitaraina ireo tsy mahazo Vatsy tsinjo»

Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina : «Afaka mitaraina ireo tsy mahazo Vatsy tsinjo»

Mametraka ny paikady sy ny fandaminana. Nampiantso ary namory ireo sefo fokontany miisa 192 eto Antananarivo Renivohitra ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina, omaly. Nomena toromarika avokoa izy ireo tamin’izany momba ny fizarana fanampiana… «Tsy mora ny mizara fanampiana ho an’ny olona roa hetsy izany. Tsy vita anatin’ny iray andro izany. Tsy maintsy misy ny fandaminana […]

Toloram-potsiny : Kamo mandalina kolontsaina ny tanora

Toloram-potsiny :  Kamo mandalina kolontsaina ny tanora

Efa saika manenika an’i Madagasikara mihitsy io aretin-dratsy mahazo ny tanora io ! Tsy avy hampiasa saina, hikaroka sy handalina fa ny hamantam-bonona ao anaty «internet» no maha maika. Io “internet” io no zary seha-pikarohana goavana ho an’ny tanora, ankehitriny. Izay voalaza ao, toa raisina ho marina avokoa. Marina ao anatin’ny saina fa mety tsy […]

Saika hamaky trano… : maty main’ny herinaratra ilay jiolahy

Saika hamaky trano… : maty main’ny herinaratra ilay jiolahy

Hitan’ny fokonolona, omaly maraina, nitsirara teo amin’ny bozaka, akaikina tatatra ny fatina lehilahy iray 29 taona tao amin’ny fokontany Ambalanomby kaominina Mo­rondava. Nahazo antso mahakasika ny tranga ny polisy ao an-toerana, omaly, tamin’ny 07 ora latsaka fahefany maraina. Nidina teny an-toerana ny fokonolona sy ny BMH ary ny manam-pahefana nijery ny zava-nisy. Tsikaritra tamin’izany ny […]

Fasan-karana : tafaporitsaka ilay nitondra vola 30 tap Ar,

Tranga manjavozavo. Tafaporitsaka niaraka amin’ny moto nentiny ny lehilahy iray nanao fanamiana polisy nitondra vola 36 tapitrisa Ar. Voatifitry ny polisy nanenjika azy kosa ny iray namany, nitondra moto ary maty rehefa tonga teny amin’ny hopitaly. Nanomboka, omaly tamin’ny 5 ora maraina ny zava-nitranga. Voalaza fa nisy mpitandro filaminana roa manao fanamiana polisy manao fanaraha-maso […]

Fipoahana mahery vaika tany Beyrouth – Liban : tsy latsaky 3 miliara dolara no tomban’ny fahavoazana

Fipoahana mahery vaika tany Beyrouth – Liban : tsy latsaky 3 miliara dolara no tomban’ny fahavoazana

Nihovitrovitra i Beyrouth, Renivohitr’i Liban, ny 4 aogositra hariva teo. Fipoahana vanja mahery vaika indroa niantoana. Mihorohoro ny tanàna, mijoalajoala ny afo, midonaka ny setroka, potika ny trano, vaky ny fitaratra, mirehitra ny fiara ….izany no tranga ao Beyrouth any Liban, nahafatesana olona tsy latsaky ny 100, maratra 4000, tsy manan-kialofana 300 000. Io ny trangana […]

Fizarana fanampiana avy amin’ny fanjakana: feno mpitokona ny ankamaroan’ny fokontany…

Fizarana fanampiana avy amin’ny fanjakana: feno mpitokona ny ankamaroan’ny fokontany…

Horakoraka, tabataba, fifanjevoana ary fitohanana eraky ny lalàna… Nanisana, Andraisoro, Ankadikely Ilafy, Alasora, Ambatobe, Ankatso, Androndra, Anosizato atsinana, Andranomanalina Isotry, Andohatapenaka … Isan’ireo toerana nahitana fitokonana marobe niandry ny fanampiana ara-tsosialy nampanantenain’ny fanjakana. Tsy voahaja intsony ny elanelana, tsy misy miraharaha koa ny fihetsika fiarovana amin’ny valanaretina Covid-19. Nitaraina ireo mponina fa misy amin’ireo olona […]

127 ireo matin’ny valanaretina : olona efatra lavon’ny coronavirus

127 ireo matin’ny valanaretina : olona efatra lavon’ny coronavirus

Mbola mampanahy tanteraka. Efatra ireo lavon’ny covid-19, omaly, araka ny tatitry ny CCO. Teto Analamanga ny telo raha any Boeny kosa ny iray. Tafakatra 127 izany izao ireo matin’ity valanaretina ity, hatramin’ny volana marsa no ho mankaty. Tena miparitaka ny valanaretina Etsy an-daniny, miisa 327 ireo nifindran’ny coronavirus ka avy eto Analamanga avokoa ny 272 […]

Hetsika « Sosialim-bahoaka » : namboraka ny ahiahiny tamin’ny filoha Rajoelina ny teny Alasora

Hetsika « Sosialim-bahoaka » : namboraka ny ahiahiny tamin’ny filoha Rajoelina ny teny Alasora

Manakaiky vahoaka ara-bakiteny. Nitohy, omaly teny amin’ny kaominina Alasora, distrikan’Avaradrano ny fizaran’ny filoha Rajoelina mivady ny fanampiana « Sosialim-bahoaka ». Nihaino mivantana ny olan’ny mponina manoloana ny fizarana Vatsy tsinjo, tahaka ny tamin’ny toerana hafa nandalovany ny tenany. Nisehoana savorovoro teny an-toerana noho ny tsy fahitan’ireo tokantrano ny anarany tao anatin’ny lisitra kanefa voasokajy anatin’ny sahirana ary […]

233 no sitrana soa aman-tsara…: Zandary am-perinasa telo no matin’ny Covid-19

233 no sitrana soa aman-tsara…: Zandary am-perinasa telo no matin’ny Covid-19

Ankoatra ireo 233 izay nahitana soritr’aretina sy ireo voatily ho tena mitondra ny valanaretina ka efa samy sitrana soa aman-tsara, nambaran’ny komandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa fa zandary telo no efa lavon’ny covid-19. “Izahay zandary dia mitovy amin’ny olon-drehetra ary tena misy tokoa ny tratran’ny covid-19”, hoy ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa. Nisy tokoa, araka […]