Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Flash
Préc Suiv

Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Nanaikitra ny trondro

Nahafandrika avokoa ny lela-pitana roa nampiasain’I Ahmad-Ahmad

Vaventy be ireo kankana namonosan’ingahy Minisitra an’ireo fanjaitra-farango nentiny nanjono, ny hazandrano koa samy mirangorango daholo hany ka nifandrombaka andrapaka an’ireo fandrika naderadera taminy, sendra ny taolana ka ny mpihaza indray ity no voajono.
Na izany aza hatramin’izao tsy misy mahafantatra na ninia nanao vela-pandrika andriamatoa Ahmad-Ahmad fa ny fizorany mahitsy dia ampy amelona ahiahy eo amin’ny sehatra pôlitika nohon’ny tsy fahazaran’ny maro amin’ny fahitsina, fanaovana ambadika sy tetika mibilobiloka no matetika tazana ka lasa kapaokan’ny ankamaron’ny mpanao sy ny mpilalao pôlitika.
Raha tsy ny fahataitairana ambony ihany nohon’ny iheverana fahitana volana alohan’ny biby sy ny fipentsopentsonana tsy ampy fandinihana ka ny vely kanota no lasa aloha dia tsy niteraka resabe toy ireny ilay fanentanana firaisankina nataon’ny Minisitry ny Fahasalamana ho an’ny fianakaviambe-pirenena mba iarahan’ny rehetra ifarimbona amin’ity ady fanoherana ny valan’aretina covid-19 ity. Tsy herisetra anefa no nentin’I Ahmad-Ahmad isedrana an’ireo toton’ondry botry nianjady taminy avy amin’ny mpiray dia aminy ; fa fanazavana am-pahatsorana dia nataony ampy andaminana ny raharaha nandraotra nohon’ny antony tsy mari-pototra.
Nanantena angamba ny mpanohitra afaka ampitatra ny fery nohon’ny fitrangan’ilay disadisa aty ivelany, tonga dia nitsabaka anatina raharaha-pianakavina amin’ny fiombana an’ilay noheveriny mareforefo. Jambena an’izay tetika izay angamba izy ireto ka tsy nahatazana fa efa andala-pilaminana ny etsy andaniny. Tsy vitan’ny fiadina rariny ho an’ny minisitry ny Fahasalamana no nasetrin’ny fanoherana fa nomeny laka teo anivon’ny sehatra iadidiny anaovana serasera ny mpiara-miasa amin’ilay minisitra. Arak’izany dia nivango angady sy harona ny sekretera jeneralin’ilay minisitera, fiarovana an’ilay minisitra no anton-dresaka, fanazavana ny pôlitikan’ny ministera no novelabelariny. Tsy mbola nahazo sehatra toy izany angamba ny fitondrana nahafahany nanazava am-pilaminana ho henon’ny mponina mitongilana tsy ampitongila-tsofina afa-tsy ho an’ny kabarin’ny mpanohitra. Samy masina an-taniny moa eo amin’ny fanaovana serasera fa tamin’ity toa lasa nampindrana piolopitra tamin’ny olona avy amin’ny mpifaninana. Na izany aza afaka deraina ny tsy fanapahana ny tenin’ilay S.G. izay niverina nanomboka tany amin’ny volana febroary izay efa nanamafisana ny sivana fitilina ny toe-pahasalaman’ny olona avy any ivelany. Nambarany koa fa ny ministera no mamolavola ny paika sy tetika fiarovana ny fahasalamana, izay iarahan’ny conseil de ministre midinika alohan’ny andraisan’ny Filoha-pirenena fanapahan-kevitra. Nisaorana arak’izany ny mpampiatrano azy izay nanome azy sehatra sy fahalalahana nahafahany namelabelatra ny fomba sy ezaka nentina iadiana amin’ity valan’aretina mandoza ity.


Léo Raz   

 

Les commentaires sont fermées.