Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Flash
Préc Suiv

Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: andraikitra miandraika amin’ny andavanandro

Tsy afaka ampandeferina ho lazaina fifidianana zandriny ny fifidianana kôminaly, na tsy hita ampitahina amin’ny fifidianana solombavam-bahoaka aza dia toy ny sakamalao sy avozo samy manana ny hanitra entiny. Ny fitondrana foibe no mandrindra ny rafitry ny fizotran’ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny, na eo amin’ny lafin’ny toe-karena ohatra, na eo amin’ny lafiny sosialy toy ny momban’ny fahasalamana sy ny mikasika ny fampianarana, na eo amin’ny lafin’ny fandriampahalemana sy ny fitandrovana ny filaminana, fa eo amin’ny manodidina akaiky ny tontolo ao anatin’ny fiarahamonina dia manana ny andraikiny manokana ny ben’ny tanàna sy ny filan-kevitra kominaly. Ny firindran’ny foto-drafitr’asa eo an-tanàna dia miankina aminy, na ny fitaizana an’izay misy na ny fananganana vaovao arak’izay ilàna azy. Tsy vita ho tanisaina daholo ny anjara andraikitry ny ben’ny tanàna ho fitsinjovana ny atsaran’ny fomba sy ny rivotra iainana. Matetika adino fa manana anjara lehibe ny tompo-pitantanana ao amin’ny kominina mikasika ny fampandrosona ny vohitra. Ohatra maro ny fombafomba ao am-pelatànan’ny ben’ny tanàna araky ny fahefana omen’ny lalàna azy afaka ampiasainy ho famporisihana ny mpandraharaha anangana orinasa eo amin’ny tanàna feheziny. Famoronana asa akaikin’ny mponina, fitombon’ny fivezivezen’ny olona sy ny entana eo amin’ny fiarahamonina, fitombon’ny vola miditra ao amin’ny kaontin’ny kominina nohon’ny haba aterak’izany… Fa mbola ny ben’ny tanàna ihany koa amin’ny maha mpitahy azy ny tontolo iainana ny mponina no tompon’andraikitra amin’ny fandinihana sao tsy mahaleo ny sarany ny vidiny raha manimba rivotra na mandoto rano tafahoatra ohatra ny karazana orin’asa miorina eo amin’ny faritry ny kominina.

Mbola ny kominina ihany koa araky ny fantatry ny rehetra no tompon’andraikitra momban’ny taratasy miantoka ny fijoron’ny olona tsirairay ara-panjakana manomboka amin’ny andro fahaterahana ka mitety ny tranga rehetra eo amin’ny fiainany toy ny fanambadiana hatrany amin’ny fahafatesana. Tsy mila ho lazaina angamba ny filana matetika an’ireny taratasy ireny, na rehefa tsy tsara rindra ny fomba ahafahana manome fahafam-po an’ny mponina dia fahasahiranana ambony ihany no sedrain’ny rehetra isak’izay mandeha. Antanontanio ny mpilatsaka momban’izay kasainy ho fanamaivanana ny fahasahiranana izay tokiny ho maro ny famahana olana raha tsara sitrapo ny mpandrindra.


Léo Raz    

Les commentaires sont fermées.