Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Flash
Préc Suiv

Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Famingavingana ny vola ikambanana

Na ny vola ao ampelatan’ny Croix-Rouge isahanany an’ireo asa famonjena tra-boina izay tafiditra ao anaty fahasahiranana nohon’ny tranga maro samy hafa, na ny vola fampiodinana ny orinasa Jirama izay tsy resahina intsony ny fahasahiranany sy ny fampidirany ny mponina nohon’ny alafosan’ny vidin’ny jiro sy rano vatsiny, maika moa fa ny vola tokony tangosan’ireo sampan-draharaha maro toy ny ladoany ahafahan’ny fanjakana hiatrika an’ireo adidy maro iantsorohany dia samy vola itambarana avokoa mahatonga ny fitenenana hoe volam-bahoaka. Arak’izay fiheverana azy ho fananana iombonana izay ny maha saro-pady azy, na mikasika ny fampidirana azy anaty kitapo na momban’ny fandaniana azy, noho izany maha saro-pady azy izany manokana ny fomba fanoratana azy an-tsoratra (comptabilité) ary tokony hazava sy entitra ny fanaraha-maso. Mampieritreritra ihany anefa ny tranga telo niaraka nitotona tamin’iny herinandro lasa iny, izay samy mitory fisin’ny makarakara ao anatin’ny fitantanana ny fananana ikambanana : ny fanamelohana an’ireo tompon’andraikitra tao amin’ny Croix-Rouge, ny fahatratrarana fanodikodinam-bolan’ny Jirama, ary ny haba-tseranana tafa giraobaka tsy tafiditra aty amin’izay tokony ho izy. Na tsy mifandanja aza ny vesatr’ireo vola nanjavona ireo, ao ny mafonja lavitra noho ny sasany, mampihorohoro ny fahenona ny fitentiny na momban’ilay bitika indrindra aza efa miliara maro araky ny fitenin’ny ankamaron’ny olona izay zatra mitanisa isam-bola toy izany.

Ireo tranga ireo moa dia manambara ny fisin’ny fanaraha-maso, izay araky ny toky nomen’ny Filohampirenena sy ny baiko napetrany dia tsy maintsy hefaina amin’ny fomba entitra ary ho hampitombona haingana arak’izay ilaina ny olona sy ny fitaovana mba tsy hisin’ny fandeferana eo amin’ny fanjavonan’ny vola. Raha ireo no anisan’ny makarakara tra-tehaka, firifiry moa anefa ny lavadavaka nateraky ny goragora hatramin’izay ? Tsy vitan’izay anefa ny fanontaniana maha kely finoana, ahoana moa ny fomba tena ahafahana mifehy ny olona mikirakira ny fitantanana sy ireo olona miandraikitra ny fanaraha-maso ? Misy ve sampan-draharaha tsy niharan’ny areti-mifindra atao hoe kolikoly ? Firy isan-jaton’ireo tompon’andraikitra no tonga eo amin’ny toerana misy azy tsy nandalo tamin’ny fandoavana haba maizina ka teo am-pikasana famerenana an’ilay masonkarena tany ampiandohana no tsy lasa za-dratsy tamin’ny tsiron’ny saosy ? Afaka antenaina handeha ahitsy ve ny mamo mifampitantana ? Eo ny fahasarotana ! Hany antoka voalohany dia ny tsy fandeferan’ny tompon’andrikitra ambony ny fivilivilin-dàlana mety ataon’ny mpiara-miasa aminy akaiky.

Léo Raz

Les commentaires sont fermées.