Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Flash
Préc Suiv

Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimponaakotry: maika tsy faingana

Manaitra ny maso ireto asa goavana fanamboarana sisin-dàlana sy sisin’ny faritra izoran’ny mpandeha an-tongotra mihanaka eny amin’ny kartie maro eto andrenivohitra, tsy arak’izay anefa ny fientanan’ ny saina hankatoa ny fandaniana natao ho an’izany. Marina fa maro ny fanarenana ilaina atrehana etsy sy eroa ka tsy maintsy misy izay iray hanombohana ny fanaovana ezaka, tsy ny fandaharana an’ireo rehetra mahamehana na ny tsy fisin’izay fandaminana izay no anton’ny fanankianana maro fa ny fisafotofoton’ny fomba fiatrehana ny asa. Tsy resa-jaza izy ity fa atao toy ny fitaizan-drenikely an’ireo zanak’ikala hafa, hampanginana azy raha mitomany anaraka, tolorana zinga irahana manasa tongotra atao toy ny tsy tazana ilay tarehiny misolitika. Araky ny feo mandeha moa dia ireo fanamboarana atao izao no nazahona vola avy any amin’ny mpamatsy. Na atao aza fa tsy ny tena mangidihidy aotraorina indray no hampiseho fahasarotsarotana, na tsara fo toy ny inona aza ilay vahiny maneho firaisan-kina tsy izy kosa no avela hibaiko ka hiseho ahafantatra sy ametra ny faritra manaintaina hanosorana an’ilay fanafody ataony ho fanomezana. Na tsy ampy aza ny fahaizan’ny tena mandamina ny laharam-pahamehana rehefa fiaraha-miasa no ifampidinihana tsy afaka amelana makarakara ahafahan’ny vahiny mitsabaka, lasa fifandraisana tsy itoviana saranga, sanatria ve dia ny tena indray no hitolo-tena ho zanahana. Ao anatin’ny sehatra fifandraisam-pirenena na voalaza mivantana na takona tsy tononona tetika iray fintinin’ny filazana hoe «takalo-patsa vidi-pihinanana» no mifehy hatrany ny fiaraha-miasa. Tsy misy na ireo firenena matanjaka aza izany hoe tsy manana ny fahasahiranan’izany, na mahitsy fo toy ny inona, na tsara sitrapo, arak’izany any an-tsainy any mitoetra tsy manam-petra ny tetika fahazona valin’ny falalahan-tànana sandan’ny hasin-tànana.

Mizara karazany roa amin’ny ankapobeny ny fandraisan’ny avy any ivelany anjara amin’ny fiaraha-miasa, eo ny fanomezam-bola trosaina eo koa ny fanomezana maimaimpoana, samy manana ny mahasoa azy izy ireo, samy mety ho poizina koa. Ilay voalohany mety ahakenda nohon’ny fiavosan’ny trosa izay mety hanempotra hatramin’ireo faramandimby, ilay maimaimpoana kosa mety hamatotra raha tsy voadinika hatrany ampiandohana ny sanda miafona. Ny fanirina moa dia ny fahatongavana haleotena tsy miankina amin’ny sitrapon’ny hafa, azo apetraka ho tanjona izany, fa ezaka manokana mitaky fahaizana mifehy tena. Na eo aza ny fanirina, raha jerena amin’ny tsy fisin’ny fanetre-tenan’ny fanjakana ahafahany mitsitsy ny fandaniny mbola nofinofy ihany ilay tanjona voalaza.


Léo Raz        

Les commentaires sont fermées.