Volavolan-dalàna momba ny Ces : lany tsy nasiam-panovàna tao amin’ny CST !

Nolanian’ireo mpikambana ao amin’ny filankevitra ambonin’ny tetezamita miisa 74 izay mandrafitra ny UDR-C, ny TGV ary ireo avy amin’ny filohan’ny tetezamita ilay volavolan-dalàna momba ny CES omaly.

Tsipahin’ny ankolafy Ravalomanana sy ny HPM ary ireo sasantsasany avy amin’ny UDR-C anefa ny fandaniana azy noho ny fahafantataran’izy ireo fa mifanohitra tanteraka amin’ny lalàm-panorenana ny andininy sasany ao amin’io volavolan-dalàna io. Nanjaka arak’izany ny “consigne de vote” tao amin’ny CST omaly tontolo andro.

 

Nafana ny ady hevitra tao anatin’ny asam-baomiera na ny (travaux de commission) omaly maraina nanomboka tamin’ny 9 ora sy 15 minitra ka hatramin’ny 1 ora tolak’andro tao amin’ny Filankevitra Ambonin’ny Tetezamita mikasika ilay volavolan-dalàna laharana 013/2013 izay mirakitra ny fanovàna ny CES. Tsy nisy anefa ny zavatra tapaka, raha ny tatitra ny asam-baomiera teo anatrehan’ny fivoriana azon’ny daholobe natrehana, eny fa na dia naharitra ora efatra. Anisan’ny olana nipetraka ny fandraisan’anjara tamin’ny tsanga-tanana izay nataon’ireo Parlemantera CST tsy anaty vaomiera voakasika. Vokatr’izany ary dia nangataka izy ireo, izany hoe ireo tsy mpikambana fa “observateurs” ao amin’ny vaomiera mitambatra mba handray anjara amin’ny fahafahana manapa-kevitra amin’ny asam-baomiera. Maro an’isa tamin’izany, raha ny loharanom-baovao, ny avy amin’ny TGV, UDR-C ary ny avy amin’ny filohan’ny tetezamita.

Raha tokony nanomboka tamin’ny 3 ora tolak’andro arak’izany ny fivoriambe azon’ny daholobe natrehana handaniana ity volavolan-dalàna ity, dia tsy tanteraka izany noho ny fangatahan’ny CST manohana ny filohan’ny tetezamita mba hitondrana indray ilay volavolan-dalàna ao anatin’ny “commission plénière”, ka dia nanomboka izany tamin’ny 3 ora sy 30 minitra ary tsy nifarana raha tsy tamin’ny 6 ora hariva izany. Nafana ny ady hevitra sy ny fanehoan-kevitra tao anatin’izany satria dia samy nandray anjara fitenena avokoa ny avy amin’ny ankolafy mpanohitra.

L. R.

 
Réagissez- commentez- discutez